SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE
 

  MENU:

powrót


  DOKUMENTY SZKOLNE

 

STATUT SZKOΧSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY 2017-2021

WEWN﹗RZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

REGULAMIN SAMORZ.U UCZNIOWSKIEGOREGULAMIN OPIEKI NAD UCZNIAMI DOJE浴涉J。YMIREGULAMIN RADY RODZICÓW

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLNYCH WYCIECZEK

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO


ZAPISY DO SZKOΧ

SZKOx PODSTAWOWA W 名IERZAWIE