SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót

POBIERZ SPRAWOZDANIE Z AKCJI

PREZENTACJA - POKAZ

FOTORELACJA Z ZIELONEJ SZKOŁY

"PYTANIE NA ŚNIADANIE" - film

  ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI I ELEKTROZŁOMU:
 


                        
www.zsee-swierzawa.pl


ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI I ELEKTROZŁOMU
W GMINIE ŚWIERZAWA


ODEZWA DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIERZAWA

Nie pozwólmy, aby śmieci zniszczyły naszą Planetę!
Segregujmy odpady, zbierajmy elektrośmieci!
TO nie takie trudne – to takie ekologiczne!

Czym są elektrośmieci?

    Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym
i Elektronicznym (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.), według której, wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie – m.in.: pralki, lodówki, miksery, mikrofalówki, golarki elektryczne, wiertarki, telefony komórkowe, telewizory, komputery, video,
a także świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady,
których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do śmietnika ponieważ zanieczyszczają środowisko. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 zł.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do specjalnego punktu zbierania.

<powiększ>


PROJEKT DO KONKURSU - DNI OTWARTE Z ELEKTROŚMIECIAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SWIERZAWIE.

 
CELE PROJEKTU:

 - zwrócenie uwagi społeczności uczniowskiej i mieszkańców gminy na istniejące zagrożenia
dla  środowiska  i zdrowia ludzi przez nieodpowiednie składowanie  elektrośmieci;

- uświadamianie  uczniom o potrzebie segregacji i recyklingu sprzętu elektronicznego i elektrycznego,
- przekazanie informacji na temat zbiorki elektrośmieci, terminu i miejsca  ich składowania,
- wzbudzenie poczucia odpowiedzialności wszystkich ludzi za  najbliższe środowisko,
- rozwijanie umiejętności współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów na rzecz ekologii
i ochrony środowiska.

 


PRZEBIEG DZIAŁAŃ PROJEKTU (15-29.04.2013 r.)

I DZIEŃ ( 2 godz. lekcyjne , 1 i 2 lekcja) - 15.04.2013 r.

1. APEL. Wprowadzanie uczniów w problematykę dotyczącą elektrośmieci oraz przebiegu projektu.   
     Przeprowadzenie lekcji w klasach IV-VI oraz pogadanek w 0 i w klasach  I-III, ogłoszenie konkursów.

2. Rozeznanie świadomości mieszkańców dotyczących składowania elektrośmieci poprzez  ankiety
   dla rodziców (termin  oddania  24.04.2013 r.).

3. Przygotowania do przemarszu ulicami miasta (wykonywanie w klasach transparentów, haseł).

4. Przygotowanie miejsca zbiórki elektrośmieci. Zachęcanie uczniów i rodziców do aktywnej zbiorki.
   
5. Wykonanie strony internetowej akcji (pod adresem zsee-swierzawa.pl), ulotek, odezwy,
    zaproszeń, dyplomów.

6. Poinformowanie o akcji Urząd Gminy w Świerzawie (www.swierzawa.pl)

PUNKT ZBIORKI ELEKTROŚMIECI W NASZEJ SZKOLE- ŁĄCZNIK PARTER


II DZIEŃ ( 2 godz. lekcyjne) - 24.04.2013 r.

 Przemarsz  uczniów ulicami miasta z transparentami propagującymi
DNI OTWARTE Z ELEKTROŚMIECIAMI. 
 

Nawiązanie kontaktu ze społecznością lokalną poprzez ogłoszenia w Internecie
oraz rozdanie ulotek  dotyczących zbiórki elektrośmieci
i zaproszenia na prelekcję do szkoły
- termin   22.04.2013 r.III DZIEŃ  ( 2 godz. lekcyjne) - 25.04.2013 r.

1. Przygotowanie miejsca zbiórki elektrośmieci. Zachęcanie uczniów i rodziców do aktywnej zbiorki.

PUNKT ZBIORKI ELEKTROŚMIECI W NASZEJ SZKOLE- ŁĄCZNIK PARTER

2. Spotkanie z leśnikiem  na temat: „Dzikie wysypiska śmieci w lasach”.
(1 i 2 lekcja na przemian w klasach  IV-VI).

3. Przygotowania do  konkursów:

1. Hasła propagujące zbiórkę elektrośmieci ( kl I-III).
2. Konkurs -Gazetka  klasowa na temat  elektrośmieci i występujących zagrożeń dla środowiska.
( klasy IV –VI) (rozstrzygnięcie 26.-5.2013).

3. Konkurs plastyczny pt. „Oddaj elektrośmieci do recyklingu – to łatwe!”

  ( klasy IV –VI) prace  zbiera wychowawca  i przekazuje komisji (rozstrzygnięcie  26.-5.2013).

          


                          

IV DZIEŃ  (2 godz. lekcyjne) - 29.04.2013 r.

1. Apel – spotkanie z mieszkańcami i  zaproszonymi gośćmi.

- prezentacja multimedialna ukazująca problematykę zaśmiecania
 środowiska sprzętem elektronicznym i elektrycznym;
- przedstawienie teatralne, piosenka ekologiczna
- przedstawienie działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów naszej szkoły
na rzecz ochrony środowiska,
- podsumowanie ankiety oraz przeprowadzonej zbiórki elektrośmieci,
- wręczenie nagród, dyplomów za konkursy.

 

SZKOLNI KOORDYNATORZY PROJEKTU

H.Górecka, J.Krakowska, A.Maćków

 


 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE