SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.zszpswierzawa.prv.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót


  MULTISPORT
 

Nasza szkoła  została  wybrana przez Dolnośląską Federację Sportu do udziału
w I i  II edycji programu „MultiSport”. Projekt ten oferuje
bezpłatne i bardzo ciekawe zajęcia dla dzieci.

„MultiSport” to program systematycznej aktywności sportowej
dla dzieci z klas IV–VI szkół podstawowych. Zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
jest jednym z projektów realizowanych w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci.
Zajęcia prowadzone są w trzech blokach tematycznych.

Pierwszy dotyczy aktywności zawierającej metodyczne podstawy lekkiej atletyki,
gimnastyki i sportów walki. Druga kategoria to gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe.
Ostatni blok obejmuje natomiast sporty charakterystyczne dla danego regionu,
zgodne z lokalnymi tradycjami.

W projekcie uczestniczy 30 uczniów naszej szkoły.
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu po 90 minut.

Uczniowie w ramach projektu zostali zaopatrzeni w koszulki oraz sprzęt sportowy.
Uczestnictwo w tak zorganizowanej formie zajęć sportowych poza lekcjami
ma rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie sportem i zachęcić
do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej.SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE