Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie
 

  MENU:

powrót


  KONTAKT:
 


Zespół Szkolno-Przedszkolny


Szkoła Podstawowa, budynek 1

Nasz adres:

ul. Dworcowa 3,
59-540 Świerzawa, woj. dolnośląskie
tel./fax +48-75-713-53-97

Internet: www.zspswierzawa.pl


www.facebook.com/zspswierzawa


E-mail: swierzawa.sp@wp.pl 


Szkoła Podstawowa, budynek 2

ul. Reymonta 22,
59-540 Świerzawa, woj. dolnośląskie
tel./fax +48-75-713-53-79E-PUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism
podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający
otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie
dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie
usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.

Użytkownik, mający dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej
wyszukuje po nazwie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie

lub klika w link.
Przedszkole w Świerzawie

ul. Kościuszki 12, 59-540 Świerzawa, woj. dolnośląskie
tel./fax +48-75-713-53-11

http://swierzawa.przedszkolowo.pl/

E-mail: swierzawa.sp@wp.pl 


 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE