SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97                               

  MENU:

powrót
Linki

LOGOWANIE
do e-dziennika<kliknij na obrazek
lub w ten link>


  NAUCZANIE ZDALNE
 


INFORMACJA

Zgodnie z wchodzącym w życie rozporządzeniem MEN art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) klasy IV-VIII przechodzą na zdalne nauczanie w terminie od 26.10.2020 do 08.11.2020.

Uczniowie, którzy mają problemy ze sprzętem komputerowym mogą wypożyczyć laptopy
ze szkoły od poniedziałku, po wcześniejszym zgłoszeniu problemu do sekretariatu
szkoły pod numer 757135397.

Podręczniki i ćwiczenia, które pozostały w szafkach można odebrać od poniedziałku
w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zajęcia w klasach IV-VIII będą realizowane
zgodnie z planem lekcji, a nauczyciele będą pracować przy pomocy aplikacji Microsoft Teams; szczegóły uzupełnią wychowawcy klas.

Uczniowie z klas 0-III oraz przedszkolaki uczęszczają do szkoły i przedszkola
w/g dotychczasowych zasad. Świetlica szkolna przy ul. Dworcowej 3 pracuje
zgodnie z planem pracy.

Bardzo proszę na bieżąco śledzić dziennik elektroniczny szkoły
oraz stronę internetową
www.zspswierzawa.pl i portal społęcznościowy szkoły,
na których będą zamieszczane kolejne informacje.

DYREKTOR


ZASADY PANUJĄCE PODCZAS ZDALNYCH LEKCJI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE