Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie
 

  MENU:

powrót

PORADNIKI

Poradnik RODO

Instagram

Niezabezpieczona kamera

Portale społecznościowe

Smartfon

Snapchat

Tik-Tok  TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA
 XV Dzień Ochrony Danych Osobowych 2021

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony
przez Komitet Ministrów Rady Europy w celu podkreślenia wagi odpowiedniej
ochrony danych w życiu każdego Człowieka.

Obchodzony jest 28 stycznia w całej Europie, w rocznicę sporządzenia Konwencji
108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 w sprawie ochrony osób w zakresie
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – najstarszego aktu prawnego,
który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2007 roku jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Celem Dnia jest uwrażliwienie ludzi na  potrzebę ochrony swojej prywatności
i danych osobowych oraz inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
ochrony danych osobowych dzieci i młodzieży. Zwracajmy uwagę na to,
jakie informacje udostępniamy o sobie i o innych, szczególnie w cyfrowej rzeczywistości. 

Zwracajmy szczególną uwagę na to, w jaki sposób nasze dane przetwarzają
inne podmioty i korzystajmy z przysługujących nam praw dotyczących ochrony
danych osobowych. Ochrona danych osobowych to sedno umiejętności cyfrowych.

Powinniśmy być świadomi przysługujących nam praw i konsekwencji swojego działania.
Ta wiedza pozwoli podejmować rozważne decyzje dotyczące tego, które informacje
chcemy ujawnić, komu i pod jakimi warunkami. Zbudujmy świadomość i rozumienie
zjawisk związanych z ochroną prywatności, aby skutecznie wykorzystać
tę wiedzę w codziennym życiu.

ORGANIZATORZY

nauczyciel  informatyki, matematyki, EDB
doradca metodyczny z informatyki


Adrian Maćków


pedagog szkolny

Beats Stępień

Szkolna inicjatywa:

Przeprowadzenie:

- lekcji w klasach 6,7,8 na temat Dnia Ochrony Danych Osobowych,

- szkolnego konkursu plastycznego na temat "Moje dane moja sprawa",

- pogadanek na godzinie wychowawczej o tematyce ochrony danych osobowych z wykorzystaniem materiałów z projektu TWDS,

- wykonanie quizów (Kahhot), filmów (Canva) z informacjami o ochronie danych osobowych,

- przeprowadzenie kampanii społecznej na temat ochrony danych osobowych:

   a) utworzenie ulotek dla uczniów, rodziców,

   b) utworzenie strony internetowej www.chronswojedane.edu.pl z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

   c) poinformowanie lokalnych mediów o prowadzonej kampanii,

   d) zamieszczenie informacji o kampanii na stronie internetowej szkoły www.zspswierzawa.pl oraz portalu społecznościowym naszej szkoły.


XV DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - 28 stycznia2021

Nauczyciele plastyki wraz z organizatorami Dnia zapraszają uczniów
z klas IV - VIII do udziału  w Szkolnym Konkursie Plastycznym
"Moje dane - moja sprawa"

Zadanie polega na utworzeniu pracy plastycznej o dowolnej technice
(kartka papieru A4) na temat ochrony danych osobowych.

Termin wykonania prac:  11 luty 2021

Prace należy zeskanować i przesłać na adres: swierzawa.sp@wp.pl
z dopiskiem "Moje dane - moja sprawa".

Link: http://zspswierzawa.pl/projektytdts.html


PORADY


Porady specjalistów: "Świadomi rodzice to bezpieczne dzieci"
opracowane przez ekspertów Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla podkreślenia
ogromnej roli rodziców we wdrażaniu dzieci w cyfrową rzeczywistość.

Nie tylko ich działania w zakresie kontroli cyfrowej są niezbędne, 
ale w szczególności rozmowa i wsparcie w korzystaniu
z nowoczesnych technologii, adekwatne do wieku dzieci.

        Do tej pory w ramach cyklu „Warto wiedzieć” zwracaliśmy
uwagę na ochronę danych osobowych przy korzystaniu
z portali społecznościowych, popularnych aplikacji,
z których korzysta młodzież, ochronie prywatności
przy korzystaniu z urządzeń mobilnych, a także na kwestie
kradzieży tożsamości, czy niezabezpieczonej kamery. 

Porady te są również dostępne, po zalogowaniu w systemie TDTS. 

Źródło: www.chronswojedane.edu.pl 


        Kolejna porada, aby zwrócić szczególną uwagę  na to jak ważna jest
weryfikacja ustawień prywatności w serwisach społecznościowych.
Zachęcamy do ochrony swojej prywatności i danych osobowych poprzez
zmianę ustawień domyślnych. Ograniczajmy naszą widoczność w sieci, a świadome i umiejętne korzystanie z serwisów społecznościowych pozwoli nam uniknąć wielu niebezpieczeństw.  

        Pamiętajmy, że im więcej i aktywniej korzystamy z danego portalu,
tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na szczegółowe ustawienia dotyczące
naszej widoczności. Chcielibyśmy, aby ten kolejny materiał z cyklu "Warto wiedzieć"
był inspiracją  do zweryfikowania ustawień prywatności w ulubionych
serwisach społecznościowych w taki sposób, aby poczuć większą kontrolę
nad danymi, które sami udostępniamy.


Poradnik:

https://tdts.uodo.gov.pl/blog/post/8Link do strony organizatora:

https://uodo.gov.pl/pl/465

Kampania społeczna:

www.chronswojedane.edu.pl


 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE