SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE
 
Kontakt z nami: www.spswierzawa.pl, tel. 75-713-53-97, gg 3167767. SKYPE: zszpswierzawa                               

  MENU:

powrót

Akcje

Edukacja dla bezpieczeństwa

Doradztwo zawodowe

Konkursy i apele

Pobierz

Plan lekcji

Prawa Dziecka

Rozkłady autobusów

Cytaty i przysłowia

Samorząd Uczniowski

Szachy

Test nowej strony

Zdalne lekcje

 Godz. zajęć

Budynek przy ul. Reymonta 22

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.50 - 12.35
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25

Budynek przy ul. Dworcowej 3

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.15 - 12.00
5. 12.20 - 13.05
6. 13.25 - 14.05
7. 14.10 - 14.55


Po szkole - gry edukacyjne 

1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 11 12 13 

14  

15  16  17  18  

KODOWANIE

19,  20, 21, 22, 23, 24


 

  UCZNIOWIE
 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie zajęć: 1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020
Ferie zimowe:
18 - 31 stycznia 2021
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021
Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021
Wakacje: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021
Dni wolne od zajęć edukacyjnych

14 października 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2020 (niedziela) - Uroczystość Wszystkich Świętych
11 listopada 2020 (środa) - Święto Niepodległości
6 stycznia 2021 (środa) - Święto 3 Króli
4 kwietnia 2021 (niedziela) - Wielkanoc

3 maja 2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja
3 czerwca 2021 (czwartek) - Boże Ciało


INFORMACJA

Na podstawie rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019, poz. 318 i 1093) dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerzawie
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
informuje, że w bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą:

2.11 (poniedziałek), 12,13.11 (czwartek, piątek),
4.06.21 (piatek), 24.06.21 (czwartek)


ZASADY PANUJĄCE PODCZAS ZDALNYCH LEKCJI


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

maj 2021
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie
w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń
musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik,
jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

===

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

- pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
- drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
- trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również
egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem,
a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

LINK:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/
SZKOLNY KODEKS DOBREGO ZACHOWANIA

Poniżej zamieszczamy zasady dobrego zachowania, które obowiązują w naszej szkole.
Kodeks przygotowany został przez pedagoga szkolnego.

<zobacz>

PORADNIK DOBREGO ZACHOWANIA

   1. Kultura osobista ucznia.

         1. Okazuj szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły.
         2. Bądź życzliwy i koleżeński wobec innych uczniów.
         3. Nie dokuczaj słabszym.
         4. Nie używaj argumentów siłowych w sprawach konfliktowych.
         5. Nie używaj wulgarnych słów.
         6. Nie niszcz mienia szkolnego ani rzeczy innych uczniów.
         7. Miej odwagę przyznać się do popełnionych błędów.
         8. Szanuj słowo iprzekonania innych.
         9. Zgodnie pracuj w grupie.
        10. Zachowuj bezpieczeństwo i rozwagę w każdej sytuacji, np. na korytarzu, na boisku, ... .
        11. Dbaj o wygląd estetyczny swojej klasy i szkoły.
        12. Kulturalnie zachowuj się poza szkołą.
        13. Nie ulegaj nałogom.

   2. Stosunek do obowiązków szkolnych.

         1. Systematycznie uczęszczaj na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
         2. Punktualnie przychodź na lekcje.
         3. Przynoś usprawiedliwienia po każdej nieobecności.
         4. Systematycznie przygotowuj się do każdych zajęć.
         5. Starannie prowadź zeszyty przedmiotowe.
         6. Zmieniaj obuwie zgodnie z zaleceniami szkoły.

   3. Aktywność.

         1. Bierz aktywny udział w zajęciach lekcyjnych.
         2. Dokładnie i odpowiedzialnie wykonuj powierzone obowiązki.
         3. Bierz udział w konkursach przedmiotowych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
         4. Wykonuj prace dla chętnych z poszczególnych przedmiotów.
         5. Aktywnie uczestnicz w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole.NAUKA PROGRAMOWANIA "SCOTTIE GO!"

Uczniowie naszej szkoły trenują programowania korzystając
z nowego, nowoczesnego programu edukacyjnego pod nazwą SCOTTIE GO! (link).

Nowoczesne gry edukacyjne odgrywają ważną rolę w procesie nauczania i uczenia się,
tworzą środowisko, gdzie dzieci eksperymentują, rozwiązując wspólnie problemy, a także:

- doskonalą umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,
- rozwijają intuicję algorytmiczną,
- uczą rozwiązywania skomplikowanych problemów i pracy w grupie,
- wspierają rozwój kompetencji w zakresie nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.


PROGRAMOWANIE WIZUALNE DLA KAŻDEGO

Na lekcjach zajęć komputerowych programujemy wizualnie -
- do tego 
wykorzystujemy darmowe i legalne oprogramowanie dostępne na stronie
http://scratch.mit.edu/. Uczniowie korzystają z domeny www.godzinakodowania.eu

Język SCRATCH jest w pełni wizualnym językiem programowania. 
Scratch pozwala na proste tworzenie aplikacji mogących wykorzystywad dźwięki,
rysować, porównywać kolory i wiele więcej. Jest całkowicie bezpłatny i działa na różnych systemach operacyjnych, co czyni go dostępnym dla każdego ucznia;
z powodzeniem można go już używać w pracy w szkole podstawowej. Jest przyjazny,
prosty w obsłudze, wieloplatformowy.

Ze względu na nowe podejście do sposobu tworzenia aplikacji,
ma on duży potencjał dydaktyczny. Jasna i przemyślana struktura programu
w edytorze bloczków znakomicie wspomaga uczenie myślenia algorytmicznego.

W dziale POBIERZ znajduje się aplikacja do pobrania na systemy WINDOWS oraz MAC OS.BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pogadankę dla uczniów klas czwartych
poprowadził st. asp. mgr Artur Kuba. 

<Obejrzyj prezentację>LEARNING APPS.ORG

LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane
w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie.

Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie. Aplikacje nie zawierają zatem żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. Aplikacje nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą być osadzone w odpowiednim scenariuszu nauczania.

<sprawdź>
INFORMACJA

Zapraszamy na stronę Matematyczne Zoo.
Serwis prezentuje materiał dla szkoły podstawowej podzielony na klasy.
Te z kolei posiadają kategorie tematyczne prezentujące ważniejsze działy matematyczne.
Zadania przybliżają ponad 300 tematów, w nielimitowanej ilości przykładów do rozwiązania.

matzooE-PODRĘCZNIKI dla klas 1-6

Kliknij na poniższe zdjęcie.


BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

W związku ze zbliżającymi się egzaminami na kartę rowerową zamieszczamy bardzo
interesujące linki do stron, na których każdy uczeń powinien zapoznać się,
jak równiez sprawdzić swoje wiadomości dotyczące BRD.

LINK 1 - http://eti.agh.edu.pl/testy/testy.html

LINK 2 - http://eti.agh.edu.pl/brd/testy/brd/brd.htm

LINK 3 - http://www.eti.agh.edu.pl/brd/

LINK 4 - brd24.hekko.pl TUX4KIDS

Tux Typing jest darmowym programem do nauki sprawnego pisania
na klawiaturze komputera, przeznaczony jest dla dzieci.
Starsi użytkownicy komputera mogą oczywiście z niego także skorzystać...

Sumo Paint to darmowy edytor grafiki, oferujący warstwy, ogromną narzędziownię,
wielopoziomowe cofanie i przywracanie operacji...

<czytaj dalej>


 

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERZAWIE